بارانباران، تا این لحظه 4 سال و 10 ماه و 29 روز سن دارد

بارانی از جنس من

قصه های دو فسقل

در شهر قصه ما دو فسقلی زندگی میکنن که خیلی همو دوست دارن به محض دیدن هم نیششون باز میشه و واسه هم بال بال میزنن روزای اولی که پیش هم بودن فسقل کوچیک تر خجالتی بود و فقط با دهن نیمه باز و شایدم باز کامل به اون یکی که شیطون و بازیگوش و بلا بود نگاه میکرد . اما چندی نگذشت که هردو به موجوداتی با جیغ های بنفش و شیطنتهای بی پایان بدل شدن فربد قصه و باران خانوم ما به هم که میرسن اول لبخند میزنن بعد حمله میکنن که لپ همو بکشن یا موی دیگری رو و این داستان هر روز پر رنگ و پر رنگتر میشه حتی خواب و خوراک مناسبی هم پیش هم ندارن باران واسه فربد یه اسم مخصوص گذاشته اَقُلی این فربد یا اَقُلی ما روزهای اول خیلی مظلوم و ساکت بود اما ب...
26 آبان 1394

اولین گریه از سر دلتنگی

برای اینکه مشغول بشی و برای چندین ثانیه زمین بشینی یا دراز بکشی باید بهت فیلم و عکس نشون بدم اینبار فیلم خودتو با خاله طاهره دیدی دوباره گفتی طاره دیدیش و دوباره گفتی طاره بعد تو چشمای من زل زدی چشمات گرد شده بود و براق .برقش بخاطر حلقه اشک توی چشمات بود و با خودت میگفتی طاره طاره و اشکات سرازیر شد شر شر شر شر و هق هق هق هق دلم خیلی لرزید تحمل نداشتم دلتنگیتو ببینم بغلت کردم محکم و بدتر از قبل بغضت ترکید شماره طاهره رو گرفتم ولی فقط چندتا طاره گفتی نمیتونستی حرف بزنی اونم داغون کردی طفلی خیلی برام سنگین بود تحمل فهمیدن اینکه کاری نمیتونستم برای دل کوچولوت بکنم یه لحظه رفتم روزهای بعد و بعدتر ها . اگه دلت تنگ شه و بازم...
12 آبان 1394

انواع باران

اصولا باران انواع متفاوتی دارد من اما دو باران را سراغ دارم بارانی که هال مرا خوب میکند و از زمین به آسمان پرواز میدهد بارانی که حال مرا خوب میکند و از آسمان به زمین میبارد پ.ن: یک روز بارانی با عشق فراوان به تو
5 آبان 1394

آبان 94

سلام دخترم امید جونم نبض خونم کلی کارای جدید و کلمه های تازه یاد گرفتی باهوشترین من حتی مفاهیم انتزاعی حتی وجود باد که نمیبینیش باد که بهت میخوره یا درختارو تکون میده میگی بات آره رو خیلی خیلی خیلی زیبا میگی میگی بیا با حرکت دست که دستتو مشت میکنی شبای عزاداری هر نوحه ای که شنیدی سینه زدی و گاهی لا ب لاش سیابه سیابه میخوندی میا اسم ارمیاس کلمه های جدید: دوچرخه شُقُلات(شکلات) بالان(باران) آریانا (اسم عروسک ارمیا چیه؟ میگی آریانا) ناخن عمو معدت(عمو مهدی) آقا رقا (رضا) عقَل(عسل) آ (آره به زبان کردی . اینو یه هو در جواب سیب میخوری؟ گفتی آ ) قیافه من جلد پوشکت رو میندازی رو شونت و میگی بابای مامان با...
3 آبان 1394
1