بارانباران، تا این لحظه 4 سال و 10 ماه و 29 روز سن دارد

بارانی از جنس من

بازیانه ها

سلام مهرم ماهم جانم روحم امیدم مامان به کمک یه کتاب صد و یک بازی رو پیدا کرده که خیلی خیلی خیلی باحالن و هر روز عصر بعد از ساعت 5 دو سه تاش رو اجرا میکنیم باورم نمیشه واسه یه بازی ساده مثل بگرد و پیدا کن یا بستن پامون با روسری و خرگوشی پریدن اینهمه ذوق میکنی باورم نمیشه این میزان خوشحالیت اما یاد بچگی های خودم که میفتم میبینم چیزی که بیشترین خاطرات ازش مونده برام بازیهایی بوده که دوست داشتم . پس تا اونجایی که بتونم و در توانم باشه همه سعیم رو میکنم که فقط خاطرات خوب برات بمونه
7 شهريور 1396
1