بارانباران، تا این لحظه 4 سال و 10 ماه و 29 روز سن دارد

بارانی از جنس من

مردادانه های 95

سلام به همدم بهار تابستان پاییز و زمستان ها سلام به باران همه فصلهام گزارش یک روز غیر تعطیل: صبح مامان آماده میشه واسه اداره مرحله آخر تورو بغل میکنم و میریم: مهد کودک باران اداره مانلی بعدش تا ساعت 3همو نمیبینیم ساعت 3میدوم میام سمتت با قدمهای تند تند و تو حیاط از رو تاب پیاده میشی میدویی میای سمتم این قسمت روز خیلی خوشایندمه میکشمت تو بغلم و بوس بارونت میکنم بعدش که نق نق زدنات بسلامتی شروع میشه دنبال بهانه های ریز و درشت برای گریه ای آهنگ برزی برزی رو درخواست داری همیشه تو ماشین سپس از پله های خونه خودت باید بری بالا و هی بگی خسته شدم سپس تر از اون تو خونه بازم به همه چی گیر میدی : برم تو یخچال، دسام بشور...
1 شهريور 1395
1