بارانباران، تا این لحظه 4 سال و 10 ماه و 29 روز سن دارد

بارانی از جنس من

دو ماه تا دو سالگی+ خاله زهره نی نی داره

باران من، دلخوشی این روزها سلام کلی چیز جدید بلدی که مامان تک تکشون رو میپرسته، تمام حرکات ریز و درشتت رو همه بچه های مهد از دستت در عذابن چنگ چنگ کردی همه رو بشدت معتاد این هستی که نای نای نگاه کنی و بخوابی مامان بالش مامان پتو مامان نای نای مامان ممه (این بود سیر خوابیدنت) مانلی صدام میکنی دیگه کلا بجز مواقعی که خرابکاری وحشتناک کردی میگی الی بارال دیاسی خیلی شیطون شده آب بازی از تفریحات مورد علاقه زمستانیت هستش آریانا همچنان با شدت و مصرانه در همه زندگی ما حضور داره غذا بهش میدی حتی باهاش دعوا هم میکنی میگی مامان آریانا ات آریانا جان رعایت کن حرمت نون و نمک نگه دار از بهترین اتفاقات این روزا این بود که خاله...
29 دی 1394
1